top of page
NJE 1.12.22-162.jpg

Innmåling og utstikking

Når man skal bygge hus er det viktig å sikre at kart og terreng stemmer overens med tegningene som du har brukt i søkeprosessen. For å sjekke at arbeidet blir utført på riktig sted, utfører man utstikning og innmåling. Her bruker man GPS og andre måleinstrumenter for å sikre at man har riktige koordinater å forholde seg til.

Når man har funnet avgrensingene på tomten blir koordinatene lagret i et system. Koordinatene blir så brukt når vi f. eks. graver og planerer ut tomten din. Dette er for å sikre at vi alltid er innenfor byggegrensen som er tildelt i søknaden av kommunen.

På maskinene våre har vi GPS utstyr. Dette bidrar til at vi kan være nøyaktig i vår utførelse, samtidig som at vi passer på at vi er innenfor de rammene som er gitt for byggingen. Når arbeidet er ferdig, foretar vi en kontrollmåling for å sørge for at vi er innenfor det gitte arealet, hvor det så meldes inn.

Andre grunner til å gjøre en utstikning er om du f. eks. trenger å få påvist tomtegrenser eller lignende. 

Nic Jacobsen Entreprenør tilbyr slike tjenester og kan hjelpe deg med ditt prosjekt. 
 

NJE 1.12.22-117.jpg
bottom of page