top of page
NJE-3-B.jpg

Grunn og betongarbeid

Ved grunn og betongarbeid, er det godt å vite at alt blir gjort i henhold til lover og regler. Når du skal klargjøre en tomt for for eksempel bygging, er det fint å vite at du har fagfolk i ryggen.

 

Når man skal sprenge fjell, grave og planere, er det viktig at dette blir utført i henhold til søknaden du har fått godkjent hos kommunen.

 

Grunn- og betongarbeid vi utfører, er blant annet sprengning, graving, pigging og planering, samt muring og forskaling. Dette blir utført av fagpersoner som har god erfaring med slikt arbeid. Du kan føle deg trygg på at arbeidet blir utført på en sikker og riktig måte.


Velger du å bruke våre fagpersoner til å utføre ditt prosjekt, trenger du kun å forholde deg til én aktør. Vi koordinerer alle aktivitetene som trengs for å få prosjektet i havn, enkelt og greit.

Eksempler på Grunnarbeid

Graving

Planering

Sprengning

Pigging/meisling

Arealklargjøring

Eksempler på Betongarbeid

Ringmur

Grunnmur

Fundamenter

Betongdekke

Støttemurer

NJE 1.12.22-71.jpg
bottom of page