top of page

Håpoldøy vei, naust/driftsbygning og slipp

Oppdatert: 10. mai 2023

Vi ble kontaktet av en kunde for å prosjektere og lage vei, naust/driftsbygning med slipp.

Her utførte vi grunn og betongarbeidet til vei, grunnmur, kai og slipp. Kunden har mange villsauer, og vil nå få en mye lettere drift .
Comments


bottom of page