top of page

Årstadveien 16

Oppdatert: 10. mai

På oppdrag fra private kunde skal vi utføre grunn og betongarbeid på en to-manns bolig. To-mannsboligen er tegnet av arkitekt Todd Saunders. Dette er en krevende tomt med vanskelig tilkomst, som gjør arbeidet ekstra utfordrende.

bottom of page